Dlaczego beton komórkowy nazywany jest „ciepłym” materiałem budowlanym?

Dlaczego beton komórkowy nazywany jest „ciepłym” materiałem budowlanym?

Od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać w Polsce nowe wymagania dotyczące energooszczędności budynków. Standard WT 2021 dotyczy między innymi maksymalnej, dopuszczalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród zewnętrznych. Jego wartość graniczna zostanie zmniejszona do 0,2 W/(m2·K). Warto jednak pamiętać, że im niższa będzie wartość współczynnika przenikania ciepła, tym wyższą energooszczędność będzie wykazywał budynek. Z tego względu korzystnie jest wybrać do budowy przegród „ciepłe” materiały budowlane, tj. charakteryzujące się dobrą izolacyjnością termiczną, takie jak beton komórkowy.

Czym jest beton komórkowy?

Wśród najbardziej popularnych materiałów murowych wymienia się między innymi beton komórkowy, który przeznaczony jest do wznoszenia niemalże każdego rodzaju przegród. Powstaje on z piasku, wody, wapna, cementu, gipsu i środka porotwórczego. W procesie produkcji w jego strukturze powstają pory wypełnione powietrzem, które zajmują do 85 proc. całkowitej objętości bloczków betonu komórkowego. To właśnie izolacyjność wynikająca z porowatej struktury wewnętrznej sprawia, że materiał ten jest „ciepły” – przegrody wykonane z betonu komórkowego charakteryzują się wysoką ciepłochronnością. Wybór betonu komórkowego do budowy domu gwarantuje powstanie obiektu o niskim zapotrzebowaniu na ogrzewanie.

Doskonała izolacyjność termiczna budowanych obiektów

Przy zastosowaniu betonu komórkowego Systemu Budowy H+H można uzyskać doskonałą izolacyjność termiczną wznoszonych przegród. Pozwala on na wznoszenie różnego rodzaju przegród zewnętrznych spełniających obecne oraz zaostrzone wymagania Warunków Technicznych. Z bloczków z betonu komórkowego można wykonywać ściany dwuwarstwowe (z dodatkową warstwą izolacji termicznej) lub jednowarstwowe o niskim współczynniku przenikania ciepła U. Bloczki z betonu komórkowego najniższych gęstości umożliwiają murowanie ścian jednowarstwowych spełniających wymagania maksymalnego współczynnika przenikania ciepła, bez konieczności stosowania dodatkowego ocieplenia.

Beton komórkowy, to łatwe wykonawstwo

Z betonu komórkowego muruje się szybko i łatwo, a przy tym można z niego budować obiekty o mniejszym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Większość elementów z betonu komórkowego posiada profilowane powierzchnie czołowe umożliwiające łączenie na pióro i wpust bez konieczności wypełniania spoiny pionowej, oraz uchwyt ułatwiający przenoszenie i pozycjonowanie bloczków w warstwie. Przyspieszenie prac wynika również z łatwości obróbki materiału i prostoty docinania elementów do odpowiednich wymiarów.

Udostępnij

Dodaj komentarz