5 kroków do szybkiej i opłacalnej sprzedaży nieruchomości

5 kroków do szybkiej i opłacalnej sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości wymaga odpowiedniego przygotowania do transakcji, aby uniknąć niepotrzebnych błędów. Jakie czynności należy podjąć w celu sprawnej finalizacji całego procesu. Poznaj 5 kroków do szybkiej sprzedaży nieruchomości z zyskiem!

Krok 1: Wyceń swoją nieruchomość

Ustalenie odpowiedniej ceny rynkowej nieruchomości wpływa na większe zainteresowania ze strony potencjalnych kupujących. Ostatecznie pozwala też na szybszą sprzedaż domu lub mieszkania. Warto pamiętać, że należy ustalić 2 ceny – transakcyjną i ofertową.

Wycenę sprzedawanej nieruchomości można przeprowadzić na kilka sposobów:

 • samodzielnie na podstawie porównania z innymi oferowanymi na sprzedaż nieruchomościami na portalach mieszkaniowych – istnieje jednak ryzyko, że cena będzie zawyżona lub zaniżona
 • online za pomocą specjalnych portali oferujących kalkulator wycen, który automatycznie porównuje podobne nieruchomości i posługując się skomplikowanymi algorytmami, ustala cenę
 • zwrócenie się do pośrednika z agencji nieruchomości, który dokonuje wyceny w oparciu o doświadczenie i przeprowadzone transakcje (uwzględniając rzeczywiste ceny transakcyjne)
 • skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego, który wykonuje oficjalne operaty szacunkowe ważne przez rok.

Krok 2: Ogłoszenia o sprzedaży – dotrzyj do swoich nabywców

Sukces sprzedaży nieruchomości zależy w dużej mierze od właściwego przygotowania ogłoszenia i odpowiedniego miejsca jego umieszczenia. Warto zachęcić kupującego atrakcyjnymi (ale realnymi) zdjęciami wnętrz czy podkreśleniem największych zalet domu lub mieszkania, np. dogodna lokalizacja, funkcjonalny rozkład pomieszczeń itp.

Opis zawarty w ogłoszeniu nie powinien być ani zwięzły, ani zbyt rozbudowany. W ofercie należy zawrzeć takie informacje, jak:

 • lokalizacja
 • powierzchnia nieruchomości i ilość pomieszczeń
 • rok i rodzaj zabudowy (np. blok)
 • stan techniczny nieruchomości (gotowa do użytku czy wymaga remontu)
 • opis okolicy (bliskość sklepów, parków, szkół, przychodni)
 • komunikacja (np. odległość od przystanków autobusowych)
 • stan prawny nieruchomości
 • kwota, jakiej oczekuje sprzedający i ewentualna gotowość do negocjacji.

Przygotowane ogłoszenie można opublikować na najpopularniejszych portalach sprzedaży nieruchomości (płatnych i bezpłatnych) oraz w mediach społecznościowych. Lepszym rozwiązaniem, które zwiększa szanse na szybką finalizację transakcji jest zamieszczenie oferty w serwisie portalenieruchomosci.pl.

Ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane na aż 150 portalach nieruchomościowych, co sprawia, że dotrze do setek potencjalnych kupujących. Dodanie oferty nie zajmie nawet 10 minut, a istotnie zwiększa jej widoczność w Internecie. Serwis portalenieruchomosci.pl umożliwia szybką i opłacalną sprzedaż nieruchomości, oferując znacznie więcej niż popularne portale z ogłoszeniami nieruchomości.

Krok 3: Zadbaj o odpowiednie dokumenty do sprzedaży nieruchomości

Właściciel sprzedawanej nieruchomości powinien przygotować dokumenty, które mogą chcieć obejrzeć zainteresowani. Będą one niezbędne także do zawarcia umowy. W zależności od rodzaju nieruchomości lista dokumentów może być inna. Jednak zawsze należy dysponować:

 • aktem własności nieruchomości w formie notarialnie zawartej umowy kupna, umowy darowizny lub prawomocnego orzeczenia sądu o nabyciu spadku
 • odpisem z księgi wieczystej
 • wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania terenu, na którym znajduje się sprzedawana nieruchomość.

Jeżeli umowa sprzedaży dotyczy mieszkania własnościowego, wówczas konieczne jest także zaświadczenie o braku zaległości wobec spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Z kolei w przypadku lokalu spółdzielczego własnościowego potrzebne będą dodatkowo potwierdzenia ze spółdzielni.

Krok 4: Stwórz odpowiednią umowę o sprzedaży nieruchomości

Gdy znajdzie się kupiec, należy sporządzić i podpisać umowę sprzedaży nieruchomości. Przygotowaniem treści dokumentu zajmuje się notariusz. W jego obecności dochodzi także do zawarcia umowy.

Umowa sprzedaży nieruchomości powinna uwzględniać:

 • dokładne dane osobowe obu stron transakcji
 • opis sprzedawanej nieruchomości
 • cenę oraz sposób i termin jej zapłaty przez kupującego.

W przypadku sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym w umowie musi znaleźć się zapis mówiący, o tym jaką kwotę kupujący ma zapłacić sprzedającemu, a jaka zostanie wpłacona do danego banku.

Jeśli zawarcie umowy sprzedaży z jakiś względów nie jest możliwe w najbliższym czasie, wówczas podpisuje się umowę przedwstępną. Dzieje się tak najczęściej, gdy kupujący musi wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu.

portale nieruchomości

Krok 5: Przygotuj się na ewentualne koszty przy sprzedaży

Trzeba pamiętać, że transakcja sprzedaży nieruchomości wiąże się z kosztami dodatkowymi. Obciążają one głównie kupującego, którego obowiązkiem jest uiszczenie taksy notarialnej, opłaty za odpis aktu notarialnego oraz za wpis prawa własności do księgi wieczystej.

Natomiast sprzedający zobowiązany jest do zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości, jeżeli zbywa dom lub mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu. W takiej sytuacji w ramach rocznego rozliczenia należy złożyć deklarację PIT 39. Podatek od nieruchomości wynosi 19%. Co ważne, sprzedający jest zwolniony z tego obowiązku, jeżeli przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na własny cel mieszkaniowy.

Udostępnij