Podstawowa wiedza dla działkowca – drzewka owocowe (formowanie i nawożenie)

Odpowiednia pielęgnacja drzewek owocowych jest bardzo istotnym zabiegiem i jednym z klasycznych kanonów wiedzy dla każdego szanującego się działkowca. Zwieńczeniem naszej odpowiedniej pielęgnacji będzie nagroda w postaci pysznych owoców. Zapoznajmy się więc z tematem ich odpowiedniego nawożenia oraz formowania.

Pamietajmy o kwietniu

Należy pamiętać o tym, że w kwietniu powinno nastąpić zakończenie prześwietlania i formowania koron jabłoni, grusz, śliw, moreli. Natomiast brzoskwinie powinniśmy przycinać silnie dopiero w drugiej połowie kwietnia. Aby uzyskać ładną rozłożystą koronę, konary młodych drzewek przyginamy do ziemi. Natomiast boczne gałęzie układamy równolegle do ziemi i mocujemy sznurkami do palików. Ten zabieg wykonujemy w taki sposób, aby mocowania nie uszkodziły kory rośliny. Należy pamiętać, że kwiecień jest też dobrym miesiącem na przeszczepianie drzew. Warto zasilić drzewa nawozem mineralnym.

Nawozy i ich dawki

Należy widzieć, że w pierwszym i drugim roku po nasadzeniu drzewka zasilamy jedynie nawozami azotowymi, między innymi saletrzakiem lub siarczanem amonowym. Pamiętajmy o tym, że nawozów fosforowych oraz potasowych nie wysiewamy, bowiem należy je stosować przed sadzeniem. W trzecim i czwartym powinniśmy stosować saletrzak lub siarczan amonowy, superfosfat i sól potasową. Warto też wiedzieć, że dawki nawozów rosną wraz z sadem. W pierwszym roku na jedno drzewko jabłoni wystarcza 250 g saletrzaku, a w trzecim czy czwartym należy wysiać około 400 g saletrzaku lub siarczanu amonowego oraz około 250 g superfosfatu i podobną ilość soli potasowej.

Zobacz więcej na: mojogrodniczy.pl

Dodaj komentarz