Zasady dotyczące odzieży ostrzegawczej. Gdzie powinny być umieszczone taśmy z odblaskami?

Bezpieczeństwo pracowników to jedno ze zdecydowanie najważniejszych zadań każdego pracodawcy. O ile w przypadku pracy biurowej zagrożenia zazwyczaj nie są zbyt duże i zasady BHP dotyczą przede wszystkim długości pracy przed komputerem czy sposobu ustawienia fotela bądź monitora, o tyle w pracach wykonywanych przy drogach czy w otoczeniu maszyn istnieje ryzyko poważniejszych wypadków. Ich konsekwencją może być utrata zdrowia, a nawet życia – dotyczy to zwłaszcza robót przy drogach oraz w pobliżu maszyn. By zmniejszyć zagrożenie, nieodzowne są ubrania odblaskowe robocze. Aby wybrać odpowiedni model należy znać zasady, które obowiązują przy ich projektowaniu. Nie każde spodnie odblaskowe męskie czy też kurtki odblaskowe będą spełniać wszystkie wymagane normy. Kluczowe jest rozmieszczenie i powierzchnia taśm z odblaskami.

Taśmy odblaskowe na ubraniach okrywających tułów

Za walory ostrzegawcze odzieży odblaskowej odpowiadają właśnie wspomniane taśmy, ale i tak zwany materiał tła w jaskrawych kolorach. I jeden, i drugi typ elementów poprawiających widoczność jest dokładnie opisany w normach dotyczących ubrań ostrzegawczych. I tak dla ubrań zakrywających całość lub część tułowia, na przykład kamizelek ostrzegawczych, przygotowano trzy alternatywne układy taśm odblaskowych. By ubranie spełniało normy, producent musi wkomponować w kamizelkę jeden z tych systemów.

Podstawowy układ obejmuje dwie równoległe, poziome taśmy, które opasują cały tułów. Drugim wariantem jest wzbogacenie takiego systemu o dwie dodatkowe taśmy, które biegną prostopadle do poziomych i przez barki łączą górną taśmę. Trzecia opcja to jedna taśma pozioma i dwie prostopadłe, łączące ją przez barki.

Bez względu na wybrany wariant, musi się w nim pojawić co najmniej jedna taśma opasująca cały obwód tułowia. W jej ciągu dopuszczalne są przerwy związane z zapięciami, szwami czy plisami. Pojedyncze przerwy nie mogą jednak przekraczać 50 milimetrów, a ich łączna długość w ramach jednej taśmy to maksymalnie 100 milimetrów.

Taśmy odblaskowe na bluzach i kurtkach

Nieco inne zasady obowiązują na ubraniach z rękawami, do których należeć może bluza odblaskowa czy kurtka ostrzegawcza, ale również koszulki z krótkim rękawem. Jeśli rękawy odzieży są długie, muszą być opasane dwoma taśmami odblaskowymi ułożonymi równolegle. Zazwyczaj powinny być niejako przedłużeniem taśm opasujących tułów – jeżeli w trakcie ruchów rękami będą je przesłaniać, producent musi umieścić taśmy na rękawach i tułowiu na tej samej wysokości. W przypadku koszulek z krótkimi rękawami wymogiem jest tylko jedna taśma odblaskowa.

Taśmy odblaskowe na spodniach

Przy kompletowaniu ubioru odblaskowego nie obejdzie się bez spodni, ewentualnie kombinezonów. Również na ich nogawkach powinny się znaleźć taśmy odblaskowe. W tym przypadku konieczne są dwa równoległe pasy okalające nogi. Jeżeli w ciągu odblasków pojawi się przerwa, nie może być większa niż 50 milimetrów.

Ważna jest również szerokość samych taśm, która powinna wynosić właśnie przynajmniej 50 milimetrów. W przypadku spodni czy ubrań na tułów, które posiadają dwa równoległe, poziome pasy odblasków, odległość między nimi również powinna być równa co najmniej takiej wartości. Przepisy pozwalają także na to, by taśmy odblaskowe nie były idealnie poziome lub pionowe. Dopuszczalne odchylenie to 20 stopni w obie strony. Taśm nie powinno się także umieszczać tuż przy brzegach spodni, bluz czy rękawów. Minimalna odległość od krawędzi to ponownie 50 milimetrów.

Dodaj komentarz