Klasy betonu oraz jego zastosowanie

Klasy betonu oraz jego zastosowanie

Beton to powszechny materiał budowlany, który powstał z połączenia cementu z kruszywem oraz domieszkami i wodą. Na jakość betonu ma wpływ rodzaj oraz składniki z jakich został on wykonany oraz proporcje jakie zostały zastosowane do produkcji betonu.

Rodzaje betonu

Beton wykorzystywany jest do różnego rodzaju prac budowlanych i można wyróżnić jego rodzaje ze względu na:

 • ciężkość:
 • ciężki – jego ciężar objętościowy jest większy niż 2600 kg/m³ i wykonany jest z kruszyw stalowych lub manganianowych i używa się go do budowy osłony biologicznej w celu osłabienia promieniowania jonizującego,
 • zwykły – jego ciężar to 2000 – 2200 kg/ m³ i 2020 – 2600 kg/m³. Cięższy rodzaj wykonany jest z kruszyw naturalnych oraz piasku, żwiru, kamieni bazaltowych i stosuje się go do produkcji elementów konstrukcyjnych. Lżejszy rodzaj ma swoje zastosowanie w wykonywaniu elementów o podwyższonej izolacji cieplnej, a zrobiony jest z kruszyw porowatych, np. keramzytu,
 • lekki – ma on ciężar 800 – 2000 kg/m³ i wykonuje się go z kruszyw lekkich oraz betonu komórkowego, w którego skład wchodzi cement, piasek, woda i środki pianotwórcze. Lekki beton stosowany jest do wytwarzania elementów ściennych, drobnowymiarowych i świetnie sprawdza się jako warstwa wyrównawcza,
 • właściwości:
  Tutaj wyróżnić można beton jastrychowy, polimerowy, żużlobeton składający się w większości z żużlu oraz asfaltobeton, który jest podstawową warstwą dróg i beton komórkowy, a także firobeton, który jest zbrojony włóknem szklanym i używa się go do dekorowania wnętrz oraz ścian zewnętrznych,
 • sposób zagęszczania:
  Tutaj wyróżnić można beton natryskowy, wirowany oraz próżniowy,
 • skład
  Ze względu na skład wyróżnić można beton płukany, stemplowany, samozagęszczalny oraz siarkowy i samoczyszczący, a także wysokowytrzymały, żużlobeton, polimerowy oraz asfaltobeton.
  Ten materiał budowlany można kupić w formie stałej oraz w formie płynnej w zależności od przeznaczenia oraz sposobu jego wytwarzania.

Klasy betonu

Oznaczenie klasy betonu oparte jest na jego gęstości pozornej. Według przyjętych norm klasy betonu oznaczone są literą „C”, a beton lekki oznaczony jest literami „LC”. Poza literami oznaczeniem klasy betonu są także dwie cyfry odnoszące się do jego wytrzymałości na ścianie.
Wyróżnić można następujące klasy wytrzymałości betonu:

 • ciężkiego i zwykłego – od C 8/10 do C 100/115,
 • lekkiego – od LC 8/9 do LC 80/88.
  W budownictwie domów jednorodzinnych stosuje się materiały o klasach C 8/10, C 12/15, C16/20, C 20/25, C 25/30.

Udostępnij

Dodaj komentarz