Jak certyfikat WELL wpływa na komfort użytkowników biura?

Jak certyfikat WELL wpływa na komfort użytkowników biura?

Na komfort osób pracujących w biurze wpływa nie tylko ergonomiczne zaprojektowanie przestrzeni, ale również najnowsze rozwiązania technologiczne wykorzystane do budowy budynku. Potwierdzeniem najwyższych standardów budynku jest certyfikat WELL.

Coraz więcej inwestorów występuje o certyfikację swoich budynków. Jednym z najważniejszych certyfikatów jest WELL – system wielokryterialnej oceny budynków. Operatorem systemu jest International WELL Building Institute. Standardy WELL mogą być stosowane w różnych typach budynków – od mieszkalnych po komercyjne. Często to budynki biurowe. Sprawdźmy, jak certyfikat WELL wpływa na komfort ich użytkowników!

Certyfikat WELL a komfort w biurze

Certyfikacja WELL kładzie bardzo duży nacisk na komfort użytkowników budynku i między innymi to odróżnia go od innych certyfikatów. WELL ocenia przede wszystkim te kwestie, które mają bardzo duży wpływ na to, jak w danej przestrzeni czuje się człowiek. Certyfikat WELL wymaga, żeby otoczenie służące do pracy było pozbawione rozpraszających elementów i charakteryzowało się wysokim komfortem. W praktyce koncentruje się to na trzech istotnych kwestiach.

Certyfikat WELL wymaga na przykład zachowania komfortu akustycznego. W przestrzeni certyfikowanego budynku biurowego nie może przenosić się łatwo hałas, który zakłóca pracę. Standardy WELL kształtują przestrzeń biurową w taki sposób, że złagodzony zostaje poziom hałasu wewnątrz budynku, a także ograniczany jest hałas dobiegający z zewnątrz. To pozwala stworzyć środowisko minimalizujące szkodliwy hałas.

Pozytywny wpływ na użytkowników biura ma także komfort termiczny. Co prawda jest on subiektywny (jedne osoby wolą niższą, inne – wyższą temperaturę), jednak standardy WELL podchodzą kompleksowo do komfortu cieplnego i zalecają taką kombinację strategii rozwiązywania problemów termicznych i stosowania technologii, która zapewni dobre samopoczucie większości użytkowników.

Trzecią ważną kwestią jest ergonomia łagodząca stres fizyczny i psychiczny użytkowników powierzchni biurowej. Standardy WELL zalecają takie rozwiązania, które zapobiegają stresom pracowników biurowych, zwiększają ich komfort i dobre samopoczucie.

Jak uzyskać certyfikat WELL?

Proces przyznawania certyfikatu WELL składa się z kilku etapów. W pierwszym dokonywana jest wstępna ocena projektu budynku pod kątem wdrożenia wytycznych WELL. W kolejnym etapie zespół projektowy i eksperci wdrażają zalecenia standardu WELL, co pozwala uzyskać precertyfikat WELL. Potem realizowany jest proces budowy zgodnie z wymogami WELL pod nadzorem ekspertów. Oni również pomagają przygotować dokumentację, którą składa się do jednostki certyfikującej. W kolejnym etapie dokonywany jest audyt budynku. Po pozytywnej ocenie audytora przyznawany jest certyfikat WELL.

Posiadanie certyfikacji WELL przez budynek to nie tylko korzyść dla inwestora, ale i dla użytkowników przestrzeni biurowej. Budynek spełniający standardy WELL jest przyjazny użytkownikom, co przekłada się także na zwiększanie ich komfortu oraz zdrowia.

Udostępnij