GreenGallery.pl

Dom i ogród, praktyczne porady

Budowa budynku gospodarczego

Budowa budynku gospodarczego

Budowa budynku gospodarczego dzieli się na kilka etapów, podczas których przyszły inwestorów, musi dokonać analizy formalnej i kosztowej. Budynki gospodarcze to jednak dodatkowe miejsce na działce i o ile pozwala na to miejsce bądź zagospodarowanie przestrzenne, taki budynek będzie spełniał ogromną rolę użytkową w gospodarstwie domowym, ogrodniczym czy przede wszystkim rolny.
Budowę budynku gospodarczego należy zacząć od uzyskania zgody formalnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 12 kwietnia 2002 roku, za budynek gospodarczy uważa się rodzaj zabudowy do przechowywania różnego typu materiałów, narzędzi czy sprzętu, wykorzystywanego w pracach domowych, ogrodniczych czy rolnych.

Budowa budynku gospodarczego

Przepisy techniczne budowy budynku gospodarczego stanowią natomiast o:

  • lokalizacji na działce budynku – warunki techniczne mówią o tym, że budynek gospodarczy może być wybudowany w odległości nie mniejszej niż półtora metra od granicy działki bądź przy samej granicy, o ile budynek nie przekracza 6,5 m długości i 3 m szerokości i nie ma otworów okiennych od strony granicy
  • w przypadku nie spełnienia powyższych wymogów technicznych, odległość ta musi wynosić co najmniej 8 metrów.
  • Uzyskane pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie go do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile nie jest wymagane pozwolenie, stanowi podstawę inwestycji i na jej podstawie można dokonać analizy kosztowej inwestycji. Pozwolenie na budowę nie jest konieczne w przypadku, gdy budynki gospodarcze mają:
  • nie więcej niż 35 m kwadratowych powierzchni użytkowej,
  • jest bryłą parterową,
  • ilość na działce na 500 metrów kwadratowych nie jest większa niż dwie takie zabudowy.

Zgłoszenie i wybór projektu

Pierwszym etapem jest wybór i zgłoszenie projektu. Do momentu zaakceptowania przez odpowiedni dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydział, nie można wykonywać żadnych prac budowlanych. W momencie zaakceptowania projektu do takich prac można przystąpić. Należy pamiętać, że od momentu złożenia wniosku, do momentu jego akceptacji, może minąć nawet 60 dni, dlatego warto takie rzeczy planować z dużym wyprzedzeniem.
Projekt budowlany będzie zakładał, m. in. powierzchnię, rodzaj zabudowy, wielkość pomieszczeń, rodzaj wykorzystywanego materiału i wstępne koszty inwestycji.
Przystąpienie do prac budowlanych wiąże się ściśle z oszacowaniem kosztów inwestycji. To od tego zależy, czy inwestycję inwestorów będzie prowadził samodzielnie, czy zajmie się tym wyspecjalizowana firma budowlana.
Sama budowa budynku gospodarczego jest podobna do budowy domów jednorodzinnych. Zaczyna się od prac ziemnych, czyli od wykopania fundamentu i zalania ław fundamentowych. Dobrze wypoziomowane i zespolone ławy są podstawą do budowy murów. Kolejnym etapem jest przystąpienie do wykonania robót związanych z stropem, stropodachem bądź więźbą dachową, w zależności od rodzaju projektu. Końcowym etapem są prace wykończeniowe, związane m. in. z stolarką drzwiową, okienną i wykończeniem wnętrz.
Budowa budynku gospodarczego to koszt około kilkudziesięciu złotych, jednak, w zależności od projektu, może zbliżyć się nawet do kosztów budowy domu jednorodzinnego.

Udostępnij