GreenGallery.pl

Dom i ogród, praktyczne porady

Pomiary elektryczne – protokół odbioru instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne – protokół odbioru instalacji elektrycznej

Protokół odbioru instalacji elektrycznej budynku to ważny dokument umożliwiający oddanie nieruchomości do użytku. Jeżeli zatem planujemy budowę swojego wymarzonego domu to prędzej czy później będziemy mieli do czynienia z, który wykona pomiary elektryczne i pomorze z formalnościami związanymi z odbiorem budynku. Do takich procedur należy chociażby przyjęcie instalacji elektrycznej, która niezależnie od okoliczności, odbywa się w podobny sposób. Jak wypełnić protokół pomiarów instalacji elektrycznej?

Protokół pomiarów elektrycznych – czym jest?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym potwierdza, że instalacja została wykonana zgodnie z projektem. Powinien on zostać dopasowany do indywidualnych potrze użytkowników, a także uwzględniać przyszłe przeznaczenie pomieszczeń. Musi być on zgodny z lokalizacją łączników oraz punktów elektrycznych, które są wskazane na projekcie.

Protokół ten umożliwia odbiór instalacji elektrycznej. Jest to zatem dokument potwierdzający, iż instalacja kwalifikuje się do bezpiecznej eksploatacji. W celu odbioru mieszkania lub domu, wypełniony protokół z pomiarów elektrycznych wraz z całą dokumentacją powykonawczą składamy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Co zawiera protokół?

W Internecie znajdziemy wiele wzorów wskazujących na to, kiedy należy wykonać Pomiary Elektryczne Wrocław oraz jak powinien wyglądać protokół odbioru instalacji elektrycznej. Niezależnie od tego, jaki wzorzec wybierzemy, na dokumencie muszą się znaleźć:

  • miejsce oraz data sporządzenia protokołu,
  • dane osób wypełniających protokół,
  • wzmianka dotycząca nieruchomości – podajemy wynik kontroli oraz sprawdzamy, czy dokument z pomiarów elektrycznych zawiera pieczątkę.

Poza tymi danymi bardzo często musimy także umieścić informacje dotyczące:

  • lokalizacji skrzynki elektrycznej oraz plomb,
  • mocy zainstalowanych odbiorników,
  • ilości punktów elektrycznych, jakie zamontowane są w nieruchomości,
  • zgodności umieszczenia punktów z rzutem instalacji,
  • wysokości napięcia w punktach elektrycznych,
  • materiału, rodzaju oraz przekroju przełącza,
  • wysokości oraz liniowości usytuowania punktów elektrycznych.

Pamiętajmy także, aby dokument podpisać z każdej strony.

Pomiary instalacji elektrycznej – czym zmierzyć?

Do pomiaru napięcia elektrycznego stosuje się woltomierz, natomiast to natężenia prądu amperomierz. Obecnie, popularnym urządzeniem jest także miernik poboru prądu, za pomocą którego wykonamy pomiarów napięcia elektrycznego, oporu elektrycznego oraz natężenia prądu. Bardzo często wykorzystuje się go także w celu sprawdzenia, jak dużo energii elektrycznej pobierają konkretne urządzenia w naszym w domu

Regularny pomiar rezystancji izolacji sieci elektrycznej jest niezbędny, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, a także zagwarantować prawidłowe działanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Rezystancja izolacji powinna być przeprowadzona przez osobę, która posiada do tego specjalistyczne uprawnienia. Rezystencja instalacji norma zależy od wielu czynników. W zależności od tego, z jaką instalacją mamy do czynienia, wartości prawidłowe rezystencji zmieniają się. Przykładowo: dla budynków o napięciu pomiarowym DC 500 V dla instalacji o napięciu znamionowym AC 400 V powinna ona wynosić nie mniej niż 1,0 MOhm. Po więcej informacji na temat pomiarów elektrycznych zapraszamy na stronę https://elektryk24wroclaw.pl/.

Udostępnij